Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás
A OutletPc kizárólag nagykorú, cselekvőképes személyt szolgál ki, a megrendelő a jelen feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorúnak minősül. A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, mivel a felek megállapodnak, hogy a OutletPc, valamint a vásárló közötti, a vásárló regisztrációs vagy megrendelési adatai között szereplő email címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A szerződés nem kerül iktatásra.


A termék kiválasztása
A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni a webáruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét, mely ismertető tekintetében a vásárló tudomásul veszi, hogy a webáruház saját gyártású termékeket nem értékesít, így a leírások a gyártó által rendelkezésre bocsátott leírások. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba" gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A kosár „Megtekintés" gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét, mely ismertetőért a OutletPc felelősséget nem vállal, a képek illusztrációk.


A megrendelés elküldése
Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Pénztár" gombra. Ezután lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni.
Ha korábban már vásárolt a webáruházban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg számlázási és szállítási címét.
A következő lépésben válassza ki a szállítási módot és a  fizetési módot. Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés" gombra.


Megrendelés menete, módosítása, törlése
A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a OutletPc a vásárló felé azonnal értesítést küld a rendelés felvételének tényéről, mely alapján szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vásárló és a OutletPc között, amely jogviszonyra a vásárló által tett megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen Vásárlási Feltételek irányadók. Az így létrejött adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a vásárló elfogadja.
Amennyiben a vásárlóhoz ez az értesítés 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
A várható szállítási időpontról új értesítés kerül kiküldésre.
A OutletPc a rendelés teljesítésének megkezdéséig e-mail útján biztosítja  a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a "Vevőszolgálat" vagy "Elérhetőségek" menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására
A megrendelés utólagos módosítására e-mailben kerülhet sor, mely írásbeli értesítésnek minősül.


Árak
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a https://www.outletpc.hu oldalon a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a jelen Vásárlási feltételek között is megtalálhatóak. Az árak tájékoztató jellegűek. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.


A rendelések feldolgozása
A rendelések feldolgozása munkanapokon 24 órán belül megtörténik.


Adatbeviteli hibák javításának lehetősége
Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés" gomb megnyomása előtt van a vásárlónak lehetősége.


Fizetési feltételek
A webáruházban utánvéttel történő fizetésre van lehetőség. A teljes vételárat, a szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni a küldemény kézbesítőjének.


Szállítás
A vásárolt termékek kézbesítése futárszolgálattal történik. A termék szállítási idejét a webáruház ismerteti a pénztár folyamat során, valamint a visszaigazoló e-mail is tartalmazza.

Szállítási idő: az értesítésben megadott szállítási határidő, általában raktáron lévő termékek esetében 2 munkanap, raktáron nem lévő termékek esetében 5 munkanap, de a terméktől függően ez eltérhet. 
Termékeinket csak Magyarország területére tudjuk szállítani, szállítási díjaink az ország egész területére érvényesek: 

E-mail címünk: info@outletpc.hu

A szállítástól elállás
A OutetPc fenntartja jogát a szállítástól való elállásra, ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani. Ilyen esetben erről a vásárlót tájékoztatja és a megfizetett vételárat visszatéríti, vagy – a vásárló nyilatkozata szerint – más megrendelésébe beszámítja.

 

A termék visszaküldése
A terméket csak eredeti állapotában és – lehetőleg - csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, és minőségi állapotában veszünk vissza.


Visszaszolgáltatási garancia
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Vásárló jogosult a termék sérülését az átvételt követően is, legfeljebb azonban a jótállási, illetve szavatossági időben jelezni, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy jogszabályi kötelezettség terheli a termék késedelem nélkül történő megvizsgálása és a hiba késedelem nélkül történő jelzése tekintetében (ld. bővebben jótállásnál és kellékszavatosságnál írtakat)!


Jótállás
Jótállás esetén annak időtartama alatt a OutletPc a jótállási jegyen vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A jótállás a vásárlónak jogszabályból eredő (így például a kellékszavatosságra vonatkozó) jogait nem érinti. E jótállási kötelezettség alól a OutletPc mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Fogyasztónak minősülő vásárlóval kötött szerződés keretében eladott, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre jótállási kötelezettség terjed ki, ennek időtartama egy év. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A vásárló jótállási igényét a termékhez mellékelt jótállási jegy, vagy, ha ilyen nem került átadásra a számla bemutatásával jelezheti.


Kellékszavatosság
Hibás a OutletPc teljesítése, ha a teljesítés időpontjában a vásárló által vásárolt termék nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
Nem hibás a teljesítés, ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
A OutletPc a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb - fogyasztónak nem minősülő – felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.
Ha a termék használt dolog, akkor ez az elévülési határidő egy év. A hiba felfedezése után a  vásárló köteles a hibát késedelem nélkül közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felel.
Kellékszavatosság keretében a vásárló, választása szerint – a Ptk. rendelkezéseivel összhangban - (i) elsősorban kijavítást vagy kicserélést, (ii) másodsorban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását (árengedményt) igényelhet, vagy (iii) a szerződéstől - a jelentéktelen hiba kivételével – elállhat.
A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a OutletPc adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.


Termékszavatosság
Az e pontban foglaltak kizárólag fogyasztói szerződés esetében alkalmazandóak.
A termék akkor hibás és így akkor esik termékszavatossági feltételek alá, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
A OutletPc által a vásárlónak eladott termék hibája esetén a vásárló követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.
A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.
A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy (i) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta
vagy forgalmazta, (ii) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy (iii) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
A hiba felfedezése után a vásárló köteles a hibát késedelem nélkül közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felel.


Vásárlástól való elállás joga
Ha a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése értelmében.
A fogyasztó a szerződéstől elállhat az erre vonatkozó egyértelmű elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatának megtételével postai úton, vagy a OutletPc által biztosított online felületen.
Az elállási nyilatkozatot a termék kézhez vételétől számított 14 napon belül kell a vásárlónak megtennie, indok megadása nélkül.

Az elállási jog érvényesítéséhez minden esetben adja meg az elállással érintett termék rendelési számát és az észlelt hiba leírását, és ha lehetséges (opcionálisan) a bankszámlaszámát is!

Személyes átvételre a 2500 Esztergom Rákoczi tér 5 Bástya 1. emelet alatt van lehetőség munkanapokon 9:00 – 17:00 között. Szombaton: 9:00-12:00

 „Elállási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A termék rendelési száma : 
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó bankszámlaszáma (opcionális): 
Megjegyzés / hiba leírása:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt"

Ha fogyasztónak minősülő vásárló eláll a szerződéstől, viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
A vételár visszatérítése banki utalással történik, melyhez a OutletPc kéri a fogyasztótól bankszámlaszám megadását, tekintettel arra, hogy a banki utalás a fogyasztó számára gyorsabb és költséghatékonyabb visszafizetést jelent, mint más, a termék fizetésekor használt fizetési mód. A vételár visszatérítésére kizárólag az elállással érintett termék kézhezvétele után kerül sor.
A termékeket a OutletPc postai címére kell visszaküldeni legkésőbb elállási szándékot közlő értesítés megtételétől számított 14 napon belül. A határidőt betartottnak minősítjük, ha a termék 14 napon belül elküldésre kerül.

A fogyasztó csak azért felel, ha a termék értékcsökkentést szenvedett el annak következtében, hogy másként használták, mint azt a termék jellegének, jellemzőinek, működőképességének megállapításához szükséges.
A visszatérítést a OutletPc mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Nem gyakorolható elállási jog (i) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, (ii) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, (iii) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta, (iv) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát, (v) fogyasztónak nem minősülő vásárlókra, gazdasági, vagy szakmai tevékenység céljából kötött szerződésekre, valamint (vi) jogszabály által meghatározott egyéb esetekben.


Tulajdonjogi kikötés
A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A téves, nem elfogadott rendelések során a terméket az „új" tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték!


A felelősség korlátozása
https://www.outletpc.hu oldalon való vásárláskor a vásárló ismeri az internet lehetőségeit és korlátait ismeretét és elfogadja azokat, különös tekintettel az internet a technikai teljesítményére és a lehetséges hibákra.
Emiatt a OutletPc kizárja felelősségét, az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekkel, eseményekkel, hibákkal és fennakadásokkal összefüggésben, amennyiben azok nem a OutletPc műszaki-technikai, informatikai rendszerének, adattovábbító hálózatának tökéletlen működésére vezethetők vissza::

·       interneten keresztül küldött, vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, vagy annak változása,

·       internet hálózatban felmerült bármilyen jellegű hiba,

·       telekommunikációs hiba,

·       programhiba, szoftverhiba, vagy bármilyen technikai hiba, akár hardver, akár más eszköznél merült fel

A OutletPc nem felel továbbá, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a https://www.outletpc.hu oldalon való látogatás miatt nem a OutletPc műszaki-technikai, informatikai rendszerének, adattovábbító hálózatának tökéletlen működésével összefüggésben következett be.

A vásárló teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik az általa megadott személyes adatok megadásából, illetve azok közzétételéből eredő károkért.


Adatkezelés
Amikor Ön meglátogatja a https://www.outletpc.hu honlapot, személyes adatinak kezelésére, feldolgozására és felhasználására kerülhet sor. A https://www.outletpc.hu webáruház (OutletPc) számára kiemelt cél vásárlóinak és a honlap látogatóinak személyes adatainak védelme.


Adatfeldolgozás céljából az alábbi szervezetek számára kerülhetnek továbbításra személyes adatok:

DPD Hungária Kft. (1158 Késmárk u. 14. B.ép.)
az adatfeldolgozónak történő adattovábbítás célja: megvásárolt termék szállítása, időpont egyeztetés
átadott adatok köre: név, e-mail, mobiltelefonszám, szállítási cím

OutletPc által kezelt adatok köre
Az Info tv. alapján személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Ha Ön regisztrált felhasználó, személyes adatai közül az Ön által megadott nevét, számlázási, illetve szállítási címét, telefonszámát, e-mail címét rögzítjük.
Az Ön által megadott személyes adatokat a OutletPcnem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag Ön felel. E-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az adatkezelés célja és feltételei
Az Info tv. előírásai alapján személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése éridekében lehet kezelni. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékbenés ideig kezelhető. Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. A 16. életévét betöltött fiatalkorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozat érvényességéhez, törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Az Info tv. előírásai keretein belül gyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk az Ön személyes adatait különösen akkor, amikor látogatást tesz a https://www.outletpc.hu oldalon, amikor ott regisztrál, vagy bejelentkezik, vagy amikor termékeket rendel a OutletPctól. Személyes adatait csak a hatályos jogi előírásoknak és a jelen dokumentumnak megfelelően, valamint az Ön beleegyezésével kezeljük.
A rendelés folyamatában az Ön által megadott személyes adatokat összegyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk a vonatkozó hatályos adatvédelmi rendelkezések keretein belül. Az Öntől kért információk, amelyek az Ön által igényelt szolgáltatásunk teljesítéséhez szükségesek, az űrlapon kötelező mezőként szerepelnek, a többi adat önkéntes. Az Önnel kötött adás-vételi szerződés megkötéséhez és végrehajtásához, egyes esetektől függően felvételre kerül más kapcsolati információ, mint a név, szállítási és számlázási cím, illetve az Ön által választott fizetési módról szóló tájékoztatás. Ezen kívül az Ön adatait használjuk még vásárlói adatbázisunk frissítésére, hogy az adatbázisban csak releváns adat tárolódjon.
Gépelési hibák elkerülésére és a megadott személyes adatainak javítására a rendelés véglegesítése előtt van lehetőség a https://www.outletpc.hu oldalon.
Az Info tv. 14. § alapján Ön az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni.
Az adatkezelés időtartama a regisztrációtól a regisztráció törléséig tart azzal, számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján, nyolc évig tároljuk.

Álnevesített (pszeudonimizált) használói profilok
A jogi rendelkezések keretein belül reklám és marketing-kutatás céljára, továbbá azért, hogy szolgáltatásainkat egyre jobban vásárlóink igényeihez és elvárásaihoz igazítsuk, anonim módon statisztikát készítünk a felhasználói profilok alapján és kiértékeljük ezeket.

Naplófájlok
Amikor Ön meglátogatja a https://www.outletpc.hu oldalt, következő technikai adatokat tároljuk technikai okokból az un. naplófájlokban:

·       az Ön által használat eszköz IP-címe,

·       az a weboldal, ahonnan Ön hozzánk látogat (hivatkozási hely),

·       a https://www.outletpc.hu oldalon tett látogatásának ideje és időtartama,

·       az Ön által használt böngésző (browser) és operációs rendszer típusa, beállításai.

Az adatokat technikai elővigyázatosságból legfeljebb 30 napig tároljuk a jogosulatlan belépésekkel szemben adatfeldolgozó rendszerünk védelmében.

Sütik 
https://www.outletpc.huoldalunkkal kapcsolatosan un. sütiket használunk.
A sütik (angolul: cookies) olyan, személyes adatot nem tartalmazó szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy oldal használata kényelmesebb legyen. Ilyen például a kosár funkciójának megjelenítésére szolgáló beállítások. A süti egy világos betű-szám kombinációt tartalmaz, amely az Ön által használt böngészőt azonosítja. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át a OutletPc szerverére, amikor Ön meglátogatja a https://www.outletpc.hu oldalt.
A számítógépén tárolt sütiket ellenőrizheti törölheti, és azok használatának módját meghatározhatja böngészőjének beállításai segítségével.
Ha sütik használatát Ön böngészőjében tiltja, ez azzal járhat, hogy a https://www.outletpc.hu egyes funkciói korlátozottan, vagy egyáltalán nem érhetőek el az Ön számára!

Google Analytics
Oldalunk alkalmazza a Google Analytics programot, a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weblapunk használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap Ön által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. Azonban az Ön IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át, amennyiben az az Európai Unió tagállamában található, vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google szerverre, és ott kerül sor a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal Ön által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a site működtetőjének a weboldal használatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül az Ön böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal. A sütik tárolását Ön megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával. Továbbá, a süti által készített, az Ön weboldal használatát rögzítő adatok (pl. IP-cím) Google-hoz történő továbbítását és földolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngésző segédprogramot (plugin) a Google oldaláról.

Google AdWords remarketing
Az oldalunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein.A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Elektronikus értesítések, és hirdetések, hírlevél
A OutletPc termékeiről és akcióiról szóló tájékoztatás és egyéb értesítések megküldése érdekében az Ön által megadott e-mail címet kezeljük. Ha nem kíván hírlevelet kapni, bármikor letilthatja ezt a funkciót a hírlevélben biztosított linkre kattintva, vagy a OutletPc  küldött értesítéssel postai úton az adatkezelő címére küldött postai levél, vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon.
Olyan, hírlevélnek, tehát közvetlen ajánlatot nem tartalmazó, tájékoztatási célú elektronikus értesítések, amelyek nélkülözhetetlenek a szerződés teljesítéséhez és a OutletPc működéséhez, például a szolgáltatásokkal kapcsolatos információk vagy díjfizetéses csomagok (pl. rendelés visszaigazolása, szerződési dokumentumok, fizetés feldolgozása), nem tilthatóak le. Ezeket az értesítéseket az Ön által megadott e-mail címre küldjük.

Egyéb célú adatkezelés
Tároljuk és felhasználjuk az Ön adatait, amikor megkeres minket telefonon, emailben vagy a kapcsolati űrlapunkon keresztül, illetve ha információt küld számunkra valamilyen más formában és emiatt adatai hozzánk kerülnek. Ezen kívül tároljuk és felhasználjuk személyes adatait és a technikai infomációkat olyan mértékben, amennyire az szükséges a https://www.outletpc.hu nem megfelelő, vagy inkorrekt, etikátlan használata vagy jogellenes tevékenység megelőzése, vagy azzal szembeni eljárás érdekében, pl. az adatbiztonság fenntartása miatt informatikai rendszerünk elleni támadás esetére. Személyes adatai kezelése során, jogszabályi kötelezés esetén adatai átadásra kerülhetnek állami szervek, vagy bíróság részére, illetve esetleges követeléskezelés és a OutletPc jogai biztosítására és igényeink követelésére állami szervek, vagy bíróság részére.

Amikor az Ön személyes adatait adatfeldolgozó részére továbbítjuk, a OutletPc felel ezen adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi előírások megtartását. Ennél fogva az Ön adatát csak olyan szolgáltatónak és partnervállalatoknak továbbítjuk, akikkel adatfeldolgozási célú szerződést kötöttünk és akik e szerződésben kötelezettséget vállalnak az átvett személyes adatok védelmére.

Rendelése teljesítésével összefüggésben személyes adatait (szállítási adatokat) továbbítjuk a OutletPc rendelt termékek szállítására szerződött logisztikai cégeknek és a rendelést kezelő postai szolgáltatónak.

Adatbiztonság
Személyes adatainak biztonsága rendkívül fontos számunkra. Ezért a OutletPc által tárolt személyes és technikai adatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védjük, és minden elvárható lépést megteszünk azért, hogy megakadályozzuk azok jogosulatlan harmadik fél által történő hozzáférését manipulálását.

Személyes adatokkal kapcsolatos jogai 
Ön törvény erejénél fogva jogosult a OutletPc által kezelt személyes adataira vonatkozó tájékoztatás kérésére, valamint a megadott személyes adatainak módosítására, törlésére. Azok az adatok, amelyeket jogi, törvényi vagy szerződésbeli kötelezettségből kell tárolnunk a kereskedelmi nyilvántartás megőrzéséhez, törlés helyett zárolásra kerülnek, hogy megakadályozzuk más célra való felhasználásukat.
Amikor személyes adatait olyan célra kívánjuk használni, amely jogszabályi előírások miatt az Ön beleegyezését írja elő, Öntől kifejezett engedélyt kérünk és engedélye az adatvédelmi előírásoknak megfelelően tárolásra kerül (naplózás).
Az egyszer megadott engedélyt bármikor ingyenesen vissza lehet vonni, és/vagy Ön tiltakozhat adatainak olyan jövőbeni használata ellen, mint a reklám, a piackutatás és véleménykutatás. Az Ön tiltakozásának, vagy adatainak kezelésére vonatkozó visszavonásának technikai átvezetése (adatbázisban való rögzítése) némi legfeljebb 24 munkaórát vehet igénybe, így ezen átvezetés ideje alatt Ön, esetlegesen továbbra is kaphat a OutletPctól értesítést.
Beleegyezésének vagy tiltásának megadására értesítést az adatkezelő címén, vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon fogadja.
Adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni.
(Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5.,).


Panaszkezelés
A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra a OutletPc kapcsolatfelvételi felülete szolgál:
https://https://www.outletpc.hu/index.php?route=information/contact

A vásárló panaszát a OutletPc kizárólag írásban fogadja a fenti felületen, a telefonos elérhetőség kizárólag segítséget nyújt a panasz megtételéhez.
Az így előterjesztett fogyasztói panaszt a OutletPc egyedi azonosítószámmal látja el, majd – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – maximum harminc napon belül írásban válaszolja meg.
A panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását valamint a jogszabályban előírt egyéb adatokat. A panaszt elutasító álláspontját a OutletPc indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre.
Fogyasztói panasza esetén a OutletPc székhelye szerinti illetékes békéltető testülethez fordulhat:
Tatabányai Békéltető Testület:
2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Levelezési cím: 2801 Tatabánya, Pf: 161.
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu
Fax: 34/316-259
Központi telefonszám: 34/513-010
Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el az online vitarendezési platformon keresztül, mely regisztráció követően érhető el.
Az online vitarendezési platform: http://ec.europa.eu/odr
Határon átnyúló online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése esetén, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni.
Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) 2016. december 31.napjával, jogutódlással megszűnt.
Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal.
A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Az illetékes járási hivatalok elérhetőségeiről információ a http://jarasinfo.gov.hu/ oldalon érhető el.


Szerzői jogok
Valamennyi, bármely a https://www.outletpc.hu oldalon fellelhető tartalom, kapcsolódó megjelölés, program, adat (a továbbiakban: együttesen: tartalom) a OutletPc szellemi tulajdona, illetve rendelkezik a jogtulajdonos hozzájárulásával ezen tartalmak közlésére.
https://www.outletpc.hu oldalon lévő valamennyi tartalom jog által védett!
A tartalom látogatói, a OutletPc felhasználói a https://www.outletpc.hu oldal tartalmát kizárólag a jogtulajdonos OutletPc előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használhatják fel.
A OutletPc által működtetett honlapokra/aloldalaira mutató linkeket a OutletPc előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül el lehet helyezni. A linkelés csak a teljes oldalra vonatkozhat.
Nem engedélyezett linket úgy elhelyezni, amely azt a látszatot kelti, hogy a OutletPc bármely honlapja, vagy annak tartalma más honlap közvetlen, vagy közvetett tartalmára utalna, annak részeként jelenne meg.


Módosítás
A OutletPc fenntartja jogát a jelen Vásárlási Feltételek bármikori megváltoztatására. A jelen dokumentum módosítása esetén azok hatályba lépnek a https://www.outletpc.hu oldalon való közzététel napján.

2019
OutletPc (c)
Minden jog fenntartva!